Asbestsannering

Alle som skal utføre asbestsanering skal ha godkjenning frå Arbeidstilsynet. Regelverket har krav til korleis asbestsaneringa skal planleggast og gjennomførast for å unngå eksponering for asbeststøv. 

Riving og fjerning av materialar som inneheld asbest vert kalla asbestsanering. Det inkluderar også handtering av asbestholdig avfall frå slikt arbeid.

Det er kun arbeidstakarar med spesialopplæring og som har helseovervåking, som kan utføre asbestsanering. I tillegg må verksemda dei arbeider for ha godkjenning frå Arbeidstilsynet til å utføre arbeid med asbest.

Hyllestad Bygg kan lovleg utføre utvendig asbestsannering.

Vi utfører allsidige tenester innan rehabilitering, vedlikehald, påbygg og nybygg i Hyllestad, Solund, Fjaler, Høyanger og Gulen