Skip to content

Bustadprosjekt i Myklebustlia

I Myklebustlia kjem det 4 bustader med integrert carport for sal

Myklebust 2 bustadfelt
Situasjonsplan Myklebustlia - Her skal vi bygge 4 bustader med integrert carport

 

 

Hustypen er Arwen frå abchus

Arwen er eit moderne funkishus med tre soverom, to bad, eit romsleg vaskerom, og ein open og praktisk planløysing. Det er også carport og sportsbod i 1. etasje.

Dette er eit funkishus der opphaldsromma er i 2. etasje. Her finn vi stove og kjøkken, samt eit soverom med tilhøyrande bad og walk-in garderobe. Terrassen er beskytta med overbygg og har nydeleg utsikt mot Lifjellet og utover Hyllestadfjorden.

Illustrasjon fasade på bustadene - retning og plan blir tilpassa tomtene. Alle bustadene har god utsikt over Lifjellet og Hyllestadfjorden.
Plan 1 etasje
Plan 1. etasje.  Carport får innkjørsel på baksida av huset. Tidlegkjøparar kan tilpasse planen til eigne behov.
Plan 2 etg
Plan 2. etasje. Planen blir tilpassa tomta slik at altanen vender mot Lifjellet og Hyllestadfjorden. Tidlegkjøparar kan tilpasse planen til eigne behov.
Fakta og mål på bustadane
Illustrasjon over bustadprosjektet i Myklebustlia

Framdrift hus nr 1

  • Juli: Dispensasjonssøknad er levert til kommunen
  • September: Byggesøknad
  • Oktober: Grunnarbeid
  • November: Byggestart
  • August 2022: Ferdigmelding

Det er høve å teikne interesse for prosjektet allereie no. Det er både uforpliktande og konfidensielt. Då får ein fortløpande informasjon om framdrift og kan ta stilling til om ein vil bli ein tidlegkjøpar. Dei som blir tidlegkjøparar på bustadene kan vere med å påverke innvendig planløysing og materialval.

Ein kan teikne interesse på følgjeande e-post: harald@hyllestadbygg.no