Skip to content

Lokalt næringsliv

Forretningsbygg, lagerhall, firmahytte, anlegg til næringslivet i Hyllestad, Solund, Fjaler og Gulen

Hyllestad Bygg utfører allsidige bygg- og tømrartenester innan rehabilitering, vedlikehald, ny innreiing, ombygging, bruksendring, påbygg og nybygg.

Hyllestad Bygg er eit føretak med sentral godkjenning innan tømrararbeid og montering av trekonstruksjonar. Hyllestad Bygg kan og ha overordna ansvar og prosjektleiing for utføringa.

Kontakt oss